Hoppa till innehåll

-

T Eriks­son Bygg AB

Företag/Yritys: T Eriks­son Bygg AB
Ort/Paikkakunta: RAJÅ­KER­S­VÄ­GEN 16
Startdatum/Aloituspvm: 05.12.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husbyggnad/Talonrakennus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Både nybygg­nad och renoveringsarbeten/målningsarbeten , stu­de­ran­de får del­ta i samt­li­ga moment. Vari­e­ran­de arbe­te var­je dag.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Tom­my Eriksson
E‑post/S‑posti: tebyggab@gmail.com
Telefon/Puhelin: +358503233950
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: