Hoppa till innehåll

-

Tar­ga Oy Bot­nia Marin Ab

Företag/Yritys: Tar­ga Oy Bot­nia Marin Ab
Ort/Paikkakunta: Malax
Startdatum/Aloituspvm: 20.09.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 03.06.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: För­be­red­ning och för­mon­te­ring av komponenter
El-instal­la­tio­ner i båtar
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Kaj-Erik Loo
E‑post/S‑posti: kaj-erik.loo@targa.fi
Telefon/Puhelin: +358505110355
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.tar​ga​.fi