Hoppa till innehåll

-

Team Kai­ta­jär­vi ab

Företag/Yritys: Team Kai­ta­jär­vi ab
Ort/Paikkakunta: Terjärv/Kronoby
Startdatum/Aloituspvm: 04.09.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husbyggnad/Talonrakennus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Vårt bygg­fö­re­tag utför tjäns­ter från grun­den till nyc­kel i hand. Vi mon­te­rar ock­så stock­hus samt reno­ve­rar gam­la hus. Där­till anläg­ger vi sten­sätt­ning­ar, gräs­mat­tor och träd­gårds­pro­jekt enligt kun­dens öns­ke­mål. Våra bygg­plat­ser finns både i och utan­för Kro­no­by kommun.

Att studeranden kan ta sig fram med bil på egen hand till praktikplatsen prioriteras.

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Ron­ny Kaitajärvi/Pamela Kaitajärvi
E‑post/S‑posti: info@teamkaitajarvi.fi
Telefon/Puhelin: 0500665276/0503556814
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.team​ka​i​ta​jar​vi​.fi (instagram: teamkaitajarvi.ab)