Hoppa till innehåll

-

Team Kai­ta­jär­vi ab

Företag/Yritys: Team Kai­ta­jär­vi ab
Ort/Paikkakunta: Kro­no­by
Startdatum/Aloituspvm: 30.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 01.12.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husbyggnad/Talonrakennus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: I vårt före­tag byg­ger vi hus från grun­den till nyc­kel i hand. Som­mar­tid utför vi även gårds­plans­pro­jekt (Ste­nan­lägg­ning­ar, gräs­mat­tor osv). Vi mon­te­rar även stockstugor.

Studeranden har möjlighet till mångsidig praktikplats/läroavtal

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Ron­ny Kai­ta­jär­vi /Pamela Kaitajärvi 
E‑post/S‑posti: info@teamkaitajarvi.fi
Telefon/Puhelin: 0500665276/0503556814
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.team​ka​i​ta​jar​vi​.fi