Hoppa till innehåll

-

Tyl­lis Oy Ab

Företag/Yritys: Tyl­lis Oy Ab
Ort/Paikkakunta: Kar­le­by
Startdatum/Aloituspvm: 28.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 30.06.2022
Bransch/Toimiala: Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Bear­bet­ning, främst bockning
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Niklas Tyl­li
E‑post/S‑posti: niklas.tylli@tyllis.fi
Telefon/Puhelin: 050 403 2933
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.tyl​lis​.fi