Hoppa till innehåll

-

Vik­ströms Plåtslageri

Företag/Yritys: Vik­ströms Plåtslageri
Ort/Paikkakunta: Sand­sund
Startdatum/Aloituspvm: 01.02.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Tunn­plåts­ar­be­ten främst i 0,5mm tjock plåt. Klipp­ning, bock­ning, vals­ning m.m.
Vi pro­fi­le­rar tak­plåt av oli­ka model­ler till hus­tak, hal­lar m.m. + till­ver­kar de plåt­lis­ter och till­be­hör som behövs till. 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Kaj Vik­ström
E‑post/S‑posti: kaj@vikstroms.fi
Telefon/Puhelin: +358505580991
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.vik​stroms​.fi