Hoppa till innehåll

-

VON­MÖÖPE­LI

Företag/Yritys: VON­MÖÖPE­LI
Ort/Paikkakunta: Terjärv
Startdatum/Aloituspvm: 01.12.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Konst­in­du­stri (Fin­snic­ka­re & interiör)/Taideteollisuus (hie­no­pu­u­seppä & sisustus)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: VON­MÖÖPE­LI säl­jer reno­ve­ra­de möb­ler i web­bu­tik och gör möbel reno­ve­ring­ar på beställ­ning. Vi säl­jer även egen­de­sig­na­de pro­duk­ter. Hos oss skul­le du få lära dig om möbel reno­ve­ring och tapet­se­ring samt pro­dukt­ut­veck­ling. Vi går ige­nom grun­der­na för vad man ska tän­ka på när man bör­jar en reno­ve­ring. Riv­ning, möns­ter märk­ning, val av tyg och mate­ri­al samt ytbe­hand­ling. Du får sy och lära dig pro­ces­ser­na i en pro­dukt­ut­veck­ling (mha. åter­bruk) ifall vi är i ett sådant skede.

Sedan har vi ju också en e-butik och vi tar gärna emot dig som redan har en del kunskap inom e handel. Du skulle få arbeta med produktbeskrivningar enligt SEO tänket, crm, leads och kundregister. Arbeta med SEO och nyckelord, betalnings lösningar, produkt och lagerhantering. Praktiken skulle vara väldigt hands on.

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Malin Tim­mer­bac­ka
E‑post/S‑posti: info@vonmoopeli.com
Telefon/Puhelin: 0445625465
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.von​moo​pe​li​.com