Hoppa till innehåll

-

Väl­kom­men till ett nytt läsår!

Läsårsstart årskurs 1:

  • 2–4.8.2023 kon­tak­tas nya stu­de­ran­de av sin lära­re och den per­son­li­ga utveck­lings­pla­nen för kun­nan­de (PUK) påbör­jas. Sche­mat star­tar 7.8.2023.
    • Träd­gårds­ga­tan: ÅK 1 sam­ling kl. 8.15 i Optimasalen.
    • Lan­näslund: ÅK 1 sam­ling kl. 8.15 i matsalen

Läsårsstart årskurs 2-3:

  • 2–8.8.2023 kon­tak­tas stu­de­ran­de av sin per­son­li­ga hand­le­da­re för att upp­da­te­ra den per­son­li­ga utveck­lings­pla­nen för kun­nan­de (PUK). Sche­mat star­tar 9.8.2023.

Läsårsstart för Krävande Särskilt Stöd och Telma:

  • Läså­ret inleds den 3.8.2023 med per­son­li­ga stu­di­e­ar­range­mang enligt stu­de­ran­des indi­vi­du­el­la pla­ner. Sche­mat star­tar 14.8.2023.