Hoppa till innehåll

-

Aktu­el­la läroavtalsutbildningar

Du kan påbörja en läroavtalsutbildning genast, om förutsättningarna - alltså en arbetsplats och ett arbetsavtal - finns. Sök nu till följande utbildningar, där närstudier kommer att starta inom kort:

Grundexamen - För dig som behöver få ett brett kunnande inom en ny bransch

Yrkesexamen - för dig som har en grundexamen och vill fördjupa ditt branschspecifika kunnande

Delexamen - För dig som vill fokusera på ett specifikt kunskapsområde eller kompetens

Du kan söka till dessa utbildningar genom att fylla i ansökan:

Hur går en läro­av­tals­ut­bild­ning till i praktiken?

Före läroavtalet kan börja behöver du en arbetsplats och ett arbetsavtal som är i kraft under läroavtalstiden. Arbetsplatsen kan vara ditt nuvarande arbete eller en ny arbetsplats. Platsen söker du själv. I en läroavtalsutbildning sker inlärningen till största del på arbetsplatsen genom att den studerande arbetar med arbetsuppgifter som motsvarar innehållet i utbildningen.

Utbildningstiden kan vara från några månader upp till tre år, beroende på ditt tidigare kunnande och på omfattningen av den examen/de examensdelar som du avlägger. På arbetsplatsen har den studerande en utnämnd handledare som stöder och handleder.

Fortsätt läsa

Kon­tak­ta Opti­mas arbets­livsko­or­di­na­to­rer, så hjäl­per vi dig!