Hoppa till innehåll

-

AMA­DA Auto­ma­tion Europe

Företag/Yritys: AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Ort/Paikkakunta: Ben­näs
Startdatum/Aloituspvm: 10.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 22.12.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): El- och auto­ma­tion/­Sä­h­kö- ja automaatio
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Elar­be­ten på vår mon­te­rings­av­del­ning. Upp­gif­ter­na inne­fat­tar bl.a till­verk­ning av kopp­lings­lå­dor, manö­ver­pa­ne­ler, elcen­tra­ler, kab­lage o.s.v.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Mag­nus Björkskog
E‑post/S‑posti: magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
Telefon/Puhelin: 0503620424
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.ama​da​-ato​ma​tion​.eu