Hoppa till innehåll

-

Mari­a­hem­met

Företag/Yritys: Mari­a­hem­met
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 02.01.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 04.06.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Till­red­ning av mål­ti­der för kli­en­ter och per­so­nal, cir­ka 60–70 por­tio­ner per dag.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Camil­la Mattjus
E‑post/S‑posti: camilla.mattjus@mariahemmet.fi
Telefon/Puhelin: 040 8404559
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: mari​a​hem​met​.fi