Hoppa till innehåll

-

Öppet hus vid Opti­ma i Vasa lör­dag 9 feb­ru­a­ri, 2019

Adress: Kungsgårdsvägen 30 E (yrkesinriktad specialundervisning)

Program 

FASTIGHETSLINJEN (YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING)

Adress: Kungsgårdsvägen 30 A Vasa
Ansvarig lärare Rune Dahl tel.044-7215318

  • Kom och få infor­ma­tion om Grun­dex­a­men inom Fastighetsskötsel
  • Kaf­fe­bjud­ning, gril­la en korv
  • Kör­ning med terrängfordon

TELMA-LINJEN (HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR ARBETE OCH SJÄLVSTÄNDIGT LIV)

Kungsgårdsvägen 30 G Vasa
Ansvarig lärare Kristin Buss tel.044-7215341

  • Bekan­ta er med vår verk­sam­het och hur vi kan möta de indi­vi­du­el­la behoven
  • Kom med och del­ta i vår kre­a­ti­va verkstad