Hoppa till innehåll

-

Sär­skilt begå­va­de barn och ele­ver – vil­ka är de och vad behö­ver de?

Online-föreläsning med Mona Liljedahl, Stockholm
Onsdagen den 22 mars 2023 kl. 14-16

Särskilt begåvade barn och elever – vilka är de och vad behöver de? Vilka är de särskilt begåvade barnen och eleverna och hur upptäcker vi dem? Du får tips på viktiga pedagogiska verktyg från förskolan ända upp till gymnasiet (Pedagogiskt ABC). Föreläsningen avslutas med frågestund.

Målgrupp: Undervisande personal inom yrkesutbildningen, gymnasium och grundskola, samt personal i ungdomsverkstäder osv. Föreläsningen är avgiftsfri, anmälan via länk senast 15.3.2023.

Särskilt begåvade barn och elever, även kallade särbegåvade, har en exceptionell förmåga att lära sig och föds med en rasande kunskapstörst. Dessvärre visar många studier att dessa barn och elever sällan lär sig särskilt mycket i förskola och skola. De flesta upptäcks inte ens och vet inte själva om att de har en hög lärandeförmåga, utan kan tolka sig själva precis tvärtom. Många utvecklar även ett problematiskt förhållande till sin lärandemiljö, såsom hög frånvaro, psykosomatiska besvär och ångest, tillsammans med stora existentiella frågor.

Internationella studier menar att skolan sällan upptäcker särskilt begåvade barn från socioekonomiskt utsatta miljöer, barn från annan etnisk bakgrund, barn med svårigheter samt flickor. Dessa studier menar dock att flickor är lättare att upptäcka när de är små och går i förskolan, vilket visar på vikten av att skapa bra glasögon hos förskolans personal och goda strukturer för övergångar till skola och sedan till gymnasiet. En medvetenhet och samsyn om särskilt begåvades existens och lärandebehov, är en grundförutsättning för ett framgångsrikt barn- och elevhälsoarbete för cirka 5-15 procent av våra barn och unga.

Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Unika studievägar - framgång i det heterogena klassrummet, som är en del av projektet Areenalla erityistä tukea.
Anmäl dig till online-föreläsningen senast 15.3.2023!

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska, ursprungligen från Jakobstad. Numera arbetar Mona som specialpedagog från förskola till gymnasium och är författare till böckerna ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet” (2017), ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” (2018) och ”Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever” (2022). Hon är även medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial "Särskilt begåvade elever" (2015), ämnet svenska.
Läs mer om särskild begåvning på Monas hemsida: https://monaliljedahl.com