Hoppa till innehåll

-

Tas­su

Utveckling av studiehandledningen och förbättring av kvaliteten på handledningen

Pro­jekt­tid: 13.11.2020–30.6.2022
Mål­sätt­ning:
Utveck­la över­gång­en från grund­sko­la till yrkes­ut­bild­ning, hand­led­nings­sti­gar, fär­dig­he­ter för vida­re stu­di­er och verk­sam­het som stö­der karriärvägledningen.
Verk­sam­het:

Kontakt- och ansvarsperson: Carina Nordman-Byskata