Hoppa till innehåll

-

Cir­ku­lärt byggande

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Branschdagar och kompetenshöjning för cirkulärt byggande i Jakobstadsregionen erbjuds i samarbete mellan Optima och Yrkeshögskolan Novia. Genom projektet Forum och kompetens för cirkulärt byggande erbjuds regionens byggbransch en unik möjlighet att mötas, bygga nätverk, dela kunskap och fördjupa kompetens.

Optima erbjuder kursen Cirkulärt byggande (27 h), som riktar sig till dig som jobbar praktiskt inom byggbranschen, som hantverkare eller arbetsledare.  

Den nya markanvändnings- och bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025. Yrkesverksamma inom byggbranschen bör förberedas på ökade krav på hållbarhet och cirkulärt byggande. Det krävs kunskap och utökat lokalt samarbete för att hitta lösningar längs hela värdekedjan – planering, materialkännedom och sluthantering.

Branschträffar och närstudietillfällen hösten 2024:

 • on 18.9.2024 kl. 12.00–16.00
 • on 23.10.2024 kl. 12.00–16.00
 • on 20.11.2024 kl. 12.00–16.00

Branschträffar och närstudietillfällen våren 2025:

 • on 29.1.2025 kl. 12.00–16.00
 • on 19.2.2025 kl. 12.00–16.00
 • on 19.3.2025 kl. 12.00–16.00
 • on 9.4.2025 kl. 14.00–16.00

I Optimas kurs Cirkulärt byggande (27 h) för personen som arbetar i byggnadsbranschen ingår:

 • lag­stift­ning inom byg­gan­de, riv­ning och cir­ku­lär ekonomi
 • kva­li­tets­krav inom repa­ra­tions­bygg­nad och riv­ning, underhållbesiktning
 • för­un­der­sök­ning, han­te­ring och redo­vis­ning av riv­nings­ma­te­ri­al och byggavfall
 • åter­vin­ning och åter­an­vänd­bar­het av material

Närstudietillfällen kompletteras, besök av sakkunniga och eventuella studiebesök samt med eget fördjupande material beroende på arbetsområde och kompetensbehov. Detta gås igenom av kursens kontaktperson vid kursstart då din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) uppgörs.

Innehållet i kursen baseras på mål för kunnande ur examensdelen "Byggnadsrenovering”, 30 kp (10656)

I kursen tar vi del av erfarenheter från lärare, branschexperter och företagsrepresentanter.

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Studietid: höstterminen 2024 - vårterminen 2025
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt, kursen finansieras av SKOLS - Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
Utbildare: Lärare tillsammans med inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter.
Kursarrangör: Optima Samkommun
Bedömning: godkänd/underkänd.
Kontaktperson: Erik Björk, epost erik.bjork@optimaedu.fi, telefon 0447215261

Byggare, hantverkare och arbetsledare i branschen:

Kon­takt­upp­gif­ter

Arbetslivskkoordinator Erik Björk
Mobil:  044 7215 261
E-post: erik.bjork@optimaedu.fi

Parallellt ordnar Novia en kurs som Yrkeshögskolan Novia riktar sig till planerare och aktörer i offentliga sektorn. Tidpunkterna för närstudier är de samma inom Optimas och Novias kurser och innehåll skräddarsys efter de två olika målgrupperna.

Här kan du registrera dig till Novias kurshelhet