Hoppa till innehåll

-

Test

Före­tag: Test
Ort: Jakob­stad
Start­da­tum: 05.11.2022
Slut­da­tum: 04.12.2022
Bransch: Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter: Test­upp­gif­ter
Kon­takt­per­son: AM
E‑post: am@optimaedu.fi
Tele­fon: 06123456
Arbets­plat­sens webbsida: am​.edu​.fi