Hoppa till innehåll

-

Voga Sty­ling

Företag/Yritys: Voga Sty­ling
Ort/Paikkakunta: Vasa/Helsingfors
Startdatum/Aloituspvm: 01.09.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.12.2025
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Mode och skönhet/Muoti ja kauneus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Even­tu­el­la arbetsuppgifter:
— Shop­ping med och sty­ling av kunder
— Skri­va artiklar
— Ska­pa inne­håll till Instagram / Tiktok
— Fota/filma material 
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Sand­ra Holmäng
E‑post/S‑posti: info@vogastyling.com
Telefon/Puhelin: 0405614283
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.vogasty​ling​.com