Hoppa till innehåll

-

Ab Bage­ri Berg­wall Lei­po­mo Oy

Företag/Yritys: Ab Bage­ri Berg­wall Lei­po­mo Oy
Ort/Paikkakunta: Jakob­std
Startdatum/Aloituspvm: 27.03.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 25.04.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Till­verk­ning av livs­me­del. Små­ska­lig till­verk­ning av bageriprodukter
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Anet­te Bergvall-Fagerström
E‑post/S‑posti: bergwall.bakery@multi.fi
Telefon/Puhelin: 06 7812010
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.berg​wall​.fi