Hoppa till innehåll

-

Ab NY-JA Oy

Företag/Yritys: Ab NY-JA Oy
Ort/Paikkakunta: Nykar­le­by
Startdatum/Aloituspvm: 02.01.2024
Slutdatum/Päättymispvm: 31.12.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husteknik/Talotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Ren­gö­ring och under­håll av ven­ti­la­tions­an­lägg­ning­ar samt mät­ning och injuste­ring av luftmängder.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Ken­neth Turpeinen
E‑post/S‑posti: kenneth.turpeinen@nyja.fi
Telefon/Puhelin: +358505147488
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.nyja​.fi