Hoppa till innehåll

-

Antag­na stu­de­ran­de vid Optima

Antagna studerande till yrkesinriktad grundexamen

Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning hösten 2019, är klara. Ett brev postas till de antagna 12.6.2019.

Den som antagits ska senast torsdag 27.6.2019 tacka ja eller nej till studieplatsen genom att returnera blanketten och de bilagor som nämns i ditt antagningsbrev i svarskuvertet till Optima. Du kan även bekräfta mottagandet av studieplatsen via den länk som kommer till e-postadressen du uppgett i din ansökan i studieinfo.

Namnen på de antagna som gett tillstånd till att deras namn offentliggörs, kan du läsa här (pdf).

Om du blev utan studieplats, kan du söka till lediga studieplatser via kontinuerlig ansökan. De lediga studieplatserna publiceras på denna sida. Du söker plats via kontinuerlig ansökan genom att fylla i denna blankett.

För mer information, vänligen kontakta 

  1. Ansva­rig koor­di­na­tor för antag­ning och stu­di­er San­na Björ­kell-Käld­ström, tfn 044 7888 507, e‑post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi
  2. Stu­di­e­hand­le­da­re Caro­li­ne Vil­ja­maa, tfn 044 7215 268, e‑post caroline.viljamaa@optimaedu.fi
  3. Stu­di­e­ko­or­di­na­tor Lise-Lott Sey­mour, tfn 044 7215 260, e‑post lise-lotte.seymour@optimaedu.fi


Antagna studerande till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Antagningsresultaten är klara för de studerande som påbörjar sin utbildning hösten 2019. Namnen publiceras inte. Ett brev postades till de antagna onsdag 12.6.2019. Den som antagits ska senast 27.6.2019 tacka ja eller nej till studieplatsen.

Om du blev utan studieplats kan du kontakta våra två teamledare för närmare information om eventuella lediga studieplatser och kontinuerlig ansökan. Du söker plats via kontinuerlig antagning genom att fylla i denna blankett.

Bilservice, Fastighetsskötare, Hus- och hemservice, Kök, textilhantverk, träarbete och fastighet, ValmaSp:  

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
mobil 044 7215 616
e-post kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Telma - Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv: 
Teamledare Petra Kaske
mobil 044 7215 353, e-post 
petra.kaske@optimaedu.fi 

Antagna till Valma - Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Ansökan till Valma pågår fram till 23.7.2019 kl. 15.00. Antagningsresultaten och namnen på dem som fått studieplats och påbörjar sin utbildning vid Valma hösten 2019 klarnar i sommar och postas tidigast 2.8.2019. Namnen på de antagna som gett tillstånd till att deras namn offentliggörs senare här. De antagna informeras per brev.

För mer information, vänligen kontakta ansvarig koordinator för antagning och studier, Sanna Björkell-Käldström, tfn 044 7888 507 eller e-post sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Optima gratulerar alla nya studerande!