Hoppa till innehåll

-

Arbets­livs­a­re­nan 21.9.2022

Väl­kom­men att del­ta i utveck­ling­en av yrkesutbildningen!

Höstens tema: Lyckad övergång från utbildning till arbetsliv

 Tid: onsdag 21.9.2022 kl. 13.30-16.00

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad i "Arenan"

Höstens tema för Arbetslivsarenan är en lyckad övergång från utbildning till arbetsliv. Efter ett gemensamt infotillfälle och paneldiskussion med inbjudna gäster, ordnas branschvisa yrkesteamsmöten. I yrkesteamsmötet får arbetslivet föra dialog och uttrycka behov kring nuvarande och framtida kompetenser.

Program:

  1. Gemen­sam information
  • Aktu­el­la ären­den från Optima
  • Panel­dis­kus­sion

2. Branschvisa Yrkesteamsmöten

  • LiA-peri­o­der och studiebesök
  • Dis­kus­sion och utvecklingsdialog

Anmälningstiden gick ut 15.9.2022. Den som ännu önskar delta, vänligen kontakta Carolina Isomaa.

Frågor besvaras av:
Carolina Isomaa
Ansvarig koordinator för strategier och planering
044 7215 240
carolina.isomaa@optimaedu.fi

Läs mer om arbetslivsarenan här