Hoppa till innehåll

-

Info gäl­lan­de covid-19

En person som har konstaterat vara smittad med coronavirus, har befunnit sig på Optima vid Trädgårdsgatan i Jakobstad under perioden 5-6.10. Personen var vid tillfället symptomfri, men bedöms ha varit smittsam. Närkontakter kontaktas personligen och sätts i karantän. 

De personer som har vistats på de gemensamma utrymmena och matsalen vid Optima på Trädgårdsgatan i Jakobstad under ovannämnda tid ombes ta kontakt för coronatest, ifall de innan 16.10 får luftvägssymptom som hosta, snuva, feber eller halsont.  

- Jakobstad, Larsmo, Pedersöre: Malmska telefonrådgivning tfn 06 786 1333 

- Nykarleby, telefonrådgivning tfn 06 786 2701 

- personer på bosatta på annan ort uppmanas kontakta sin egen hälsocentral. 

- Test kan tas alla veckodagar. 

12.10.2020 

Johanna Gripenberg 

Smittskyddsansvarig läkare 

Social- och hälsovårdsverket Jakobstad