Hoppa till innehåll

-

Info om skol­star­ten 2022

Mån­dag 8.8.2022

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad:

  • Nya stu­de­ran­de sam­las kl. 8:15 i Opti­ma­sa­len för info. Gui­der finns på plats och hjäl­per er hitta
  • ÅK 2 och 3 star­tar enligt eget sche­ma. Kol­la i Wil­ma **).

Optima, Lannäslund 1, Jakobstad:

  • Nya lands­bygds­fö­re­ta­ga­re och djur­skö­ta­re sam­las kl. 8:15 i festsalen.
  • ÅK 2 och 3 star­tar enligt sche­ma. Kol­la i Wil­ma **).

**) Årskurs 2 - 3 OBS!

Användarnamn till Wilma ändras och är från och med onsdagen 15.6.22 samma som ditt användarnamn till Office365 och Its-Learning dvs. Din Optima e-postadress.

Systemet kommer att be dig ange e-postadressen vid nästa inloggning till Office365 / Itslearning. Därefter följer du instruktionerna och sätter in antingen ett telefonnummer eller en personlig epost som återställnings alternativ ifall du inte redan har gjort det.

Efter detta kan man enkelt nollställa sitt lösenord på egen hand genom att besöka adressen https://passwordreset.microsoftonline.com/passwordreset#!/ i en webbläsare eller genom att klicka ”Jag har glömt mitt lösen” på Office365 inloggningssidan.

Info till nya studerande:
Din personliga handledare jobbar från och med 3.8 och hör av sig till dej under slutet av veckan för att boka in en personlig träff alternativt har kontakt via telefon, sms eller e-post. Ifall det finns funderingar kring de kommande studierna, kan du även själv ta kontakt. Kontaktuppgifter till personliga handledare hittar du via denna länk

Övriga kontaktuppgifter:

Ansvarig koordinator för antagning och studier 
Sanna Björkell-Käldström
044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa 
044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiehandledare
Sanna Knutar-Junell
044 4752 681
sanna.knutar-junell@optimaedu.fi


Mån­dag 15.8.2022

Utbildning med krävande särskilt stöd startar enligt följande:

  • Kl 8:00 — Bilservice:
  • Kl 8:10 — Hus och Hem, Lannäslund:
  • Kl 8:30 — Alla utbild­ning­ar i Nykarleby
  • Kl 9:00 — Fas­tig­hets­skö­ta­re i Vasa
  • Kl 9:00 — Val­ma Sp i Helsingfors
  • Tel­ma Jakob­stad, Nykar­le­by, Borgå, Helsing­fors, Par­gas — Start­ti­der finns i antagningsbrevet

Kontaktuppgifter krävande särskilt stöd:

Teamledare
Kristina Kullas-Norrgård
Tel: 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Kontaktuppgifter TELMA:

Teamledare
Petra Kaske
Tel. 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi