Hoppa till innehåll

-

Läro­av­tal under coronatider

Vi på Optima fortsätter att stöda våra läroavtalsstuderande även under pågående undantagstider. Vi är alla i arbete och nås via telefon och e-post. Ingen personal finns vid Optimas enheter och all närundervisning är inhiberad tills vidare.

Meddela din arbetslivskoordinator vid Optima om något ändras med ditt läroavtal, exempelvis om du blir permitterad, om ditt läroavtal förlängs eller om något ändrar kring handledningen på din arbetsplats.

Din handledare från Optima handleder dig på distans och godkänner din plan för yrkesprov. Du kan avlägga yrkesprov, som bedöms av arbetsplatsens bedömare, men läraren kommer inte att fysiskt finnas på plats. I de fall där Optima köper en bedömare till arbetsplatsen, är det möjligt att även denna bedömning sker på distans. Efter genomfört yrkesprov diskuterar läraren med din bedömare och fastställer vitsord.

Ifall du har frågor, ta kontakt med din arbetslivskoordinator:

Annakarin Kyheröinen (044-7215 361)
Björn Ahlvik (044-7215 261)
Carin Hagman (044-7215 340)
Carina Nordman-Byskata (044-7215 202)
Conny Englund (044-7215 294)
Kerstin Ström (044-7215 307)
Maria Wirtanen (044-7215 333)

Om du har frågor kring gemensamma ämnen, kontakta studiekoordinator Lotta Seymour (044-7215 260)