Hoppa till innehåll

-

Öppet hus vid Opti­ma i Vasa lör­dag 9 feb­ru­a­ri, 2019

Optimas Fastighetslinje och TELMA håller öppet hus lördag 9.2.2019 kl. 9-14. Varmt välkommen och hälsa på!

Program 

FASTIGHETSLINJEN (YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING)

Adress: Kungsgårdsvägen 30 A Vasa
Ansvarig lärare Rune Dahl tel.044-7215318

  1. Kom och få infor­ma­tion om Grun­dex­a­men inom Fastighetsskötsel
  2. Kaf­fe­bjud­ning, gril­la en korv
  3. Kör­ning med terrängfordon

TELMA-LINJEN (HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR ARBETE OCH SJÄLVSTÄNDIGT LIV)

Kungsgårdsvägen 30 G Vasa
Ansvarig lärare Kristin Buss tel.044-7215341

  1. Bekan­ta er med vår verk­sam­het och hur vi kan möta de indi­vi­du­el­la behoven
  2. Kom med och del­ta i vår kre­a­ti­va verkstad