Hoppa till innehåll

-

Restau­rang Ber­nys Oy Ab/ Five days lunch

Företag/Yritys: Restau­rang Ber­nys Oy Ab/ Five days lunch
Ort/Paikkakunta: Korsholm/Vasa
Startdatum/Aloituspvm: 10.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.08.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Ser­vi­tör — lunch, a la car­te, Kafe
Kock ‑Lunch, a la carte
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Patri­cia Nedergård 
E‑post/S‑posti: info@berny.fi
Telefon/Puhelin: 0407768574
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.ber​ny​.fi/​f​i​v​e​d​a​y​s​l​u​n​c​h​.fi