Hoppa till innehåll

-

Trucks­hop Hägg­blom Ab

Företag/Yritys: Trucks­hop Hägg­blom Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 15.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Bil och logistik/Auto ja logistiikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Ser­vice och repa­ra­tion av tunga fordon.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Den­nis
E‑post/S‑posti: Dennis.haggblom@truckshop.fi
Telefon/Puhelin: +358503627502
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: https://​trucks​hop​.fi/