Hoppa till innehåll

-

Mat­ser­vice-kock, mer­ko­nom, fastighetsskötsel

Optima, Åminnevägen 2 A, Nykarleby

Grundexamen / delar av grundexamen / betyg

När du studerar inom den yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, planeras studierna enligt dina individuella förutsättningar. De yrkesinriktade studierna är uppbyggda så att du kan avlägga en hel examen. Om studieupplägget avviker från examen får du betyg på slutförda studier.

Den personliga studieplanen och den individuella planen styr dina studier och planeringen görs enligt dina behov oavsett vilken linje du väljer. Vi sätter stor vikt vid livskompetens och sociala färdigheter. Vi arbetar för personlig mognad och färdigheter som behövs i arbetslivet.

För att lära sig självständighet i vardagen tränar alla också på vardagsfärdigheter, sociala färdigheter och samhällsfärdigheter. Yrkesämnen genomförs i huvudsak genom praktiskt arbete. På alla linjer jobbar vi utgående från dina egna resurser och behov.

I studierna ingår praktik. Praktikperioderna gör du i huvudsak på din egen hemort.

Matservice-kock: Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen 180 kp

Merkonom: Grundexamen inom affärsverksamhet 180 kp

Fastighetsskötare: Grundexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen (fastighetsskötsel) 180 kp

Boen­de och jobb

Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till, på elevhemmen finns alltid handledande personal på plats. Efter avslutad utbildning får du betyg. Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din framtid med arbete, boende och fritid efter utbildningen.

Ta ini­ti­a­tiv, var nog­grann, be om hjälp

"På Prevex finns det många arbetsområden. Arbetet är varierande i och med att vi har flera avdelningar. Studerande från Optima har främst arbetat med enklare monteringsjobb. För att jobba hos oss behöver du kunna ta egna initiativ, vara noggrann och våga be om hjälp när det behövs. I arbetet jobbar du tillsammans med andra och det är viktigt att kunna samarbeta med olika människor och att hålla tider."

NICLAS CALDÉN
Fabrikschef, Prevex, Nykarleby

SOME

Studerandes vardag kan ni följa via Instagram @optimaedu_ysp

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Studiesekreterare Robert Johansson
Mobil 044 7215 280
robert.johansson@optimaedu.fi 

Studiehandledare Sanna Knutar-Junell
Mobil 044 4752 681
sanna.knutar-junell@optimaedu.fi

Kurator Sofie Sundström (vikarie för Emma Sundqvist)
Mobil 044 7215 697 
sofie.sundstrom@optimaedu.fi